Główne Menu
Menu Użytkownika
Dziś
Kiedyś
Galerie
Publicystyka
Okolica
Współpraca
Statystyki
Księga Gości
Gdy Gross Arnsdorf stało się Jarnołtowem (PDF)
Autor: Rafal || Data: 23.07.2014r. || Godzina: 17:32
W artykule „Dawne Jarnołtowo i odwiedziny po latach” wymieniono rodziny mieszkające w Jarnołtowie w okresie, w którym Gross Arnsdorf miało stać się Jarnołtowem. Tym razem zrodził się pomysł aby pokazać rodziny mieszkające w tej samej wsi, ale na początku jej funkcjonowania pod nazwą Jarnołtowo. Historia ta miała miejsce ponad 60 lat temu, dlatego też z rozpoczynających wówczas tu gospodarowanie dorosłych mieszkańców do dziś dożyło niewielu; ich ówczesne posesje objęli spadkobiercy lub zakupiły zupełnie nowe osoby.


Komentarzy [0]
Jarnołtowskie bociany (PDF)
Autor: Rafal || Data: 31.03.2014r. || Godzina: 11:42
Jak każdego roku, także tej wiosny bociany przylecą do Jarnołtowa. Nieliczne osobniki już były widziane na pograniczu Mazowsza oraz Warmii i Mazur. Niezmiennie od wielu lat swym klekotem oznajmiają nadchodzącą kolejną wiosnę w Jarnołtowie. Ich widok na trwale wpisał się w krajobraz wsi. Już w odległych czasach średniowieczny budynek jarnołtowskiego kościoła kojarzył się z bocianim gniazdem. Z zapisanych wspomnień dowiadujemy się, że dawniej z kalenicy wschodniego szczytu kościoła często dobiegała muzyka bocianiego klekotu, a obraz biało czarnych długodziobych ptaków cieszył mieszkańców centrum wsi. Fakt ich gniazdowania w tym miejscu został uwieczniony na obrazie olejnym z 1936 r., gdzie na zwieńczeniu szczytu jarnołtowskiego kościoła widzimy bocianią rodzinę. Pobyt bocianów w tym miejscu dokumentuje także przedwojenna fotografia. Gniazdo na kościele dotrwało do remontu tej budowli na początku lat 60 ubiegłego wieku. Bociany usiłowały odbudować go ponownie w latach 70 i 80, ale ostatecznie ich stały pobyt na zwieńczeniu tego szczytu przeszedł do historii, musiały wybrać bardziej przyjazne im miejsce.


Komentarzy [0]
Dawne Jarnołtowo i odwiedziny po latach (pdf)
Autor: Rafal || Data: 18.02.2014r. || Godzina: 05:44
Po ustawieniu w sierpniu 2013 roku, w centrum Jarnołtowa rzeźby Immanuela Kanta obok głosów zadowolenia i poparcia dały się słyszeć także nieliczne opinie negatywne. Szeptano - przecież to Niemiec, w dodatku ewangelik, po co rozgrzebywać historię i przypominać dawne czasy i wydarzenia. To dlatego na fotografii z września, w galerii portalu, rzeźbę widzimy już w innym miejscu. Przecież jeżeli o czymś nie będziemy mówić to nie znaczy, że tego nie było. Historii nie da się zmienić, a czasy gdy pokazywano ją wybiórczo traktujemy jako minione. Prawda miała nas wyzwolić, więc nie bójmy się jej. Na kanwie powyższych doświadczeń, z myślą odkrywania historii takiej jaka była, powstał niniejszy artykuł nawiązujący do okresu historii gdy Groβ Arnsdorf miało stać się Jarnołtowem.


Komentarzy [0]
Jabłoń Kanta
Autor: Leszek || Data: 30.01.2014r. || Godzina: 10:48
Podczas pobytu pani Giseli Harder z Towarzystwa Powiatu Morąskiego z Niemiec (Mohrunger Kreisgemeinschaft) przy okazji obchodów 700-lecia Jarnołtowa - narodził się pomysł, aby wspólnie posadzić Jabłoń Kanta jako znak uznania, dobrego porozumienia i współpracy. W październiku 2013 dotarły zamiast, planowanego jednego, aż trzy drzewka ufundowane przez to Towarzystwo. Sołtys Stanisław Uselis wraz z mieszkańcami posadzili je na terenie nowo powstałego terenu rekreacyjnego w ramach projektu „Spacer z Immanuelem Kantem“.Gdańskie jabłonki Kanta posadzone w Jarnołtowie

Komentarzy [0]
Armia Napoleona w okolicach Jarnołtowa (pdf)
Autor: Rafal || Data: 10.01.2014r. || Godzina: 05:48

Wśród najważniejszych dat w historii Jarnołtowa znajdujemy rok 1807 przy którym zapisano „Okolice Jarnołtowa przez 32 tygodnie były okupowane przez francuską armię Napoleona I Bonapartego”.

Napoleon dla ówczesnych mieszkańców Jarnołtowa, tak jaki i dla całych Prus był najeźdźcą i okupantem, natomiast dla Polaków był nadzieją odzyskania niepodległości i symbolem walki z zaborcami. Prusacy opluwali go
i nienawidzili, ich arystokraci nazywali go „korsykańskim potworem”, a Polacy uwielbiali, jego etos wpletli w swój hymn narodowy (dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy) i patriotyczne dzieła wieszczów (Pan Tadeusz – Adama Mickiewicza). Chociażby dlatego Napoleonowi warto poświęcić nieco więcej niż jedno zdanie w kalendarium.


Komentarzy [0]
Mini-Muzeum Kanta
Autor: Leszek || Data: 16.05.2013r. || Godzina: 11:13
W Jarnołtowie w roku 2012 zostało otwarte Mini-Muzeum-Kanta. Ta mała wystawa znajduje sie w salce remizy strażackiej.
To dopiero początek, chcielibyśmy miłośników naszej miejscowości poprosić o pomoc w powiększaniu tych zbiorów w postaci książek lub innych artykułów. Muzeum Kanta z Duisburga z Niemiec obiecało nam już pomoc.


Wystawa przedstawia kopie portretów światowej sławy filozofa wykonane w muzeum Immanuela Kanta w Królewcu.
Urodził się on w roku 1724 a zmarł w 1804 . Już w 1736 r. umarła mu matka, a w 1746 ojciec. Młody Kant musiał zaopiekować się młodszym bratem Johanem Heinrichem – przyszłym pastorem i trzema siostrami. Prawdopodobnie z powodu braku środków finansowych musiał wstrzymać studiowanie na królewieckim uniwersytecie. Droga do nauki była nie łatwa i tak aby zarobić na życie udał się na posadę nauczyciela domowego do Judtschen w powiecie Gumbinnen (ros. Gussjew), gdzie w latach 1747 do 1750 nauczał synów pastora Daniela Ernsta Andersa. Następnie z polecenia przybył do Jarnołtwa i przebywał tu w latach 1750 – 1754 jako nauczyciel na dworze ówczesnych ziemian, rodziny von Hülsen.

Najbardziej znaną dewizą Kanta jest zdanie: „Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie”

- może było to nasze jarnołtowskie niebo ?

Wystawę przygotował dla państwa Leszek Meller w celu przybliżenia postaci tak znanej całemu światu. Wszystkie zdjęcia wykonane zostały w muzeum
 w Królewcu.

Leszek Meller
Komentarzy [0]
CMS: Tomasz Kłapsia
DESIGN: Rafał Kucharek
ALL RIGHTS RESERVED 2013